Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
Residencial i Empreses
RESIDENCIA I CENTRE ACOLLIDA BARCELONA, 2007 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA