Equipaments Públics
CARRER PAVIA/ BARCELONA 1997/ AJUNTAMENT DE BARCELONA
Residencial i Empreses
RESIDENCIA I CENTRE ACOLLIDA BARCELONA, 2007 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA