Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
4 HABITATGES AL CARRER UNIÓ/ BADALONA, BARCELONA 2000/ PRIVAT
RESIDENCIA I CENTRE ACOLLIDA BARCELONA, 2007 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA