Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
MINI APARTAMENTS/ BARCELONA 2016/ PRIVAT
RESIDENCIA I CENTRE ACOLLIDA BARCELONA, 2007 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA