Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
REFORMA CASA JR&M/ VALLVIDRERA, BARCELONA 2012/ PRIVAT
RESIDENCIA I CENTRE ACOLLIDA BARCELONA, 2007 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA