Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
BARRACA DE FUSTA/ BARCELONA 2011/ PRIVAT
RESIDENCIA I CENTRE ACOLLIDA BARCELONA, 2007 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA