Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
ESTAND REUTILITZABLE / LONDRES 1999, INGLATERRA/ GAELCO S.A./ col.laboradors: Armand Fernandez arq.
RESIDENCIA I CENTRE ACOLLIDA BARCELONA, 2007 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA