Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
OFICINES GAELCO / BARCELONA 1989/ GAELCO S.A.
RESIDENCIA I CENTRE ACOLLIDA BARCELONA, 2007 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA