Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
68 HABITATGES A BADALONA BARCELONA 2002 JUMBERCA
RESIDENCIA I CENTRE ACOLLIDA BARCELONA, 2007 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA