Equipaments Públics
PLAÇA DE LA REGALESSIA/ BADALONA, BARCELONA 2003/ AJUNTAMENT DE BADALONA
Residencial i Empreses
ESCOLA A ST.SALVADOR DE GUARDIOLA S.S.DE GUARDIOLA, BARCELONA 2007 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA