Equipaments Públics
CARRER PAVIA/ BARCELONA 1997/ AJUNTAMENT DE BARCELONA
Residencial i Empreses
INSTITUT JONQUERES SABADELL, BARCELONA 2006 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA