Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
Residencial i Empreses
INSTITUT ERNEST LLUC I MARTÍ CUNIT, BARCELONA 2005 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA