Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
Residencial i Empreses
52 HABITATGES P.O. A 22@ BARCELONA 2004 AJUNTAMENT DE BARCELONA, PMHB