RADIO I CASAL DE JOVES RIPOLLET/ RIPOLLET, BARCELONA 1996/ AJUNTAMENT DE RIPOLLET / col.laboració Carlos llinàs arq.
Espai Públic i Obra Civil
Residencial i Empreses
AMPLIACIÓ INSTITUT A SURIA SURIA, BARCELONA 1999 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA