Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
HABITATGE UNIFAMILIAR/ PRADELL DE LA TEIXETA, TARRAGONA 1999/ ROSA GAIRAL LLAVERÍA
AMPLIACIÓ INSTITUT A SURIA SURIA, BARCELONA 1999 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA