Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
Residencial i Empreses
CEIP ALS PALLARESOS ELS PALLARESOS, BARCELONA 1999 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA