Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
Residencial i Empreses
CARRER ST ANTONI/ CALONGE, GIRONA 2003/ AJUNTAMENT DE CALONGE