Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
Residencial i Empreses
34 HABITATGES PER A JOVES VILANOVA, BARCELONA 2005 GENERALITAT DE CATALUNYA, INCASOL