Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
Residencial i Empreses
54 HABITATGES AV. HOSPITAL MILITAR BARCELONA 2003 AJUNTAMENT DE BARCELONA, PMHB