18 HABITATGES A CAN JORDANA EL MASNOU, BARCELONA 2003 GENERALITAT DE CATALUNYA, INCASOL