42 HABITATGES MANLLEU MANLLEU, BARCELONA 2005 GENERALITAT DE CATALUNYA, INCASOL