52 HABITATGES P.O. A 22@ BARCELONA 2004 AJUNTAMENT DE BARCELONA, PMHB