RADIO I CASAL DE JOVES RIPOLLET/ RIPOLLET, BARCELONA 1996/ AJUNTAMENT DE RIPOLLET / col.laboració Carlos llinàs arq.