ESPAIS LLIURES CAN St JOAN/ RUBI, BARCELONA 2005/ AJUNTAMENT DE SABADELL