APARCAMENT SOTERRAT PLAÇA DE LA REGALESSIA/ BADALONA 2001/ AJUNTAMENT DE BADALONA (ENGESTUR)