HABITATGE UNIFAMILIAR/ PRADELL DE LA TEIXETA, TARRAGONA 1999/ ROSA GAIRAL LLAVERÍA