10 HABITATGES EN FILERA/ CASTELLVELL DEL CAMP, TARRAGONA 2000/ TARRADEJE S.A.