Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
REFORMA HABITATGE AL C/ VALENCIA/ BACELONA 1995/ PRIVAT
INSTITUT A CASTELLVISBAL/ BARCELONA 2009/ GENERALITAT DE CATALUNYA (GISA)