Tesis
Erwin Broner un artista del sXX  (+INFO)

Professora de l’escola Superior de Disseny “Elisava”.

Assignatura: expressió gràfica.

Cursos:  1997-1998, 1998-1999, 9199-2000, 2000-2001, 2001-2002.

Professora de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, ETSAB.

Graduat Superior de Disseny “GSD”.

Assignatura: imatge i comunicació.

Cursos:  2002-2003  i 2003-2004.

Professora de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, ETSAB.

Mòdul: Taller d’iniciació. Dibuix a mà.

Cursos:  2002-03 i  2003-04.

Professora de l’Escola Superior d’Arquitectura de la Salle de Barcelona.

Assignatura: expressió gràfica.

Cursos:  2004- 2005 i 2005-2006.

 

Actualment dono classes de dibuix a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, ETSAB.

 

Tesis
dibuixos alumnes (+INFO)

PREPARACIÓ PROFESSIONAL

Estudio arquitectura a l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona (  ETSAB ) des de el any 1977 fins al 1983. Al any 1988 obtinc el títol d’arquitecte, després de col·laborar en varis despatxos.

Col·laboro en el treball de camp del Projecte de Rehabilitació de la Part Alta de Tarragona. Arquitecte Consultor : Ignasi de Solà-Morales.

Col·laboro en el treball de camp amb el arquitecte Pep Llinàs.

Col·laboro amb l’equip redactor del Pla Especial de la Part Alta de Tarragona.

Arquitecte Redactor: Lluí Cantallops i Valeri.

Col·laboro en el despatx d’ Alberto Esquerdo en el projecte constructiu del Mercat Central de Tarragona.

Col·laboro en el despatx d’en Dani Freixes , Vicente Miranda i Víctor Argentí, en diversos projectes: Teatre de l’Institut del Teatre, Parc del Clot, Bar Zsa-Zsa a Barcelona i, en varis concursos que es desenvolupen en el despatx.

Col·laboro en el despatx d’en Lluís Clotet i Ignacio Aparicio en el projecte constructiu del Banc d’Espanya de Girona.

CERTIFICAT D’INVESTIGACIÓ AVANÇADA (DEA)

Del 2002 al 2011 faig el doctorat en COMUNICACIÓ VISUAL EN ARQUITECTURA I DISSENY.

Presento al any 2011 el projecte de tesis: “Erwin Broner, un artista del siglo XX”, obtenint el DEA.