EXPERIENCIA EN PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRA

Des del any 1988 fins a l’actualitat he realitzats treballs en el

Publicacions i Exposicions
publicacions i exposicions (+INFO)

despatx propi amb varis col·laboradors.

En el any 2002 constituïm una societat amb Katu Jover Maté i Pilar Salinas Sandoval amb el nom de:

AYXENDRI . SALINAS . JOVER SCP

Del any 2004 fins el any 2011 seguim a la societat la Pilar Salinas i jo amb el nom de:

AYXENDRI . SALINAS SCP

El que fem en el despatx son estudis, concursos, projectes i direccions d’obra de promoció pública i promoció privada del seguent tipus:

edificació, rehabilitació, reforma i ampliacions, interiorisme i espai públic.

Els treballs que hem fet fins ara han estat per:

  • l’Ajuntament de Barcelona col.laborant en gestió, projectes i obres d’habitatges (PMHB) i d’espai públic; Generalitat de Catalunya fent projectes i obres d’escoles  (Departament d’Ensenyament) i habitatges (Institut Català del Sol, INCASOL); Diputació de Barcelona fent projectes dèspai públic i, per els Ajuntaments de Badalona, Sabadell, Cerdanyola, Ripollet i Tarragona en varis projectes i obres.
  • empreses privades, DAMM, LINEAR SL, GAELCO, FARMACIA Dra. DRONDA, en projectes d’empresa i,  JUMBERCA, TARRADEJE S.A.  i varis privats en projectes d’habitatges.

EXPERIÈNCIA EN GESTIÓ

Publicacions i Exposicions
concursos (+INFO)

ENCÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA:

En el període comprès entre l’1 de març de 1989 al 31 de febrer de 1991:

Col·laboració professional en el seguiment dels expedients de concessió de llicències d’obres majors a la Direcció de Serveis de Disciplina Urbanística.

Anàlisis de la normativa i control de projectes d’obres en relació amb la política de supressió de barreres arquitectòniques i urbanístiques. Treballs consistents en l’elaboració d’estudis i anàlisis dels projectes d’obres i activitats promoguts per Villa Olímpica SA (VOSA), en relació als jocs olímpics de Barcelona de 1992 en la Coordinació dels Serveis d’Urbanisme.

Durant l’any 1996, per encàrrec del IMU (Institut Municipal d’Urbanisme)

Publicacions i Exposicions
projectes i obres (+INFO)

faig una assistència tècnica per la redacció del projecte d’urbanització de la prolongació de la diagonal de Barcelona i altres projectes.

Durant el període d’abril a juny del 2011 i durant el període d’octubre a desembre del 2012, per encàrrec del Districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona, fem els treballs de revisió dels expedients i visualització de les obres realitzades corresponents pendents de llicència de primera ocupació (LPO). Realització dels informes de las conclusions finals i fotografies de les obres visualitzades com el Liceu i Tabacos de Filipinas entre d’altres.

 

COL.LABORADORS  DESPATX:

ALFONSO VERA DE QUEVEDO, arquitecte
LOURDES VERDES. SILVIA PONS. VICTOR FERRER. MARTA ANDREU. CELIA AMOROS. MONTSE SOLÉ. ALBA GARCIA i molts altres arquitectes

COLABORADORS :

aparelladors: JAUME MARTÌ. JESÙS ALVAREZ .SALVADOR ARISA. JUDIT DABAN / estructures : MIGUEL LA CAMBRA  TORRES. BUXADÉ-MARGARIT-FERRANDO. PERE BORRÀS PLANAS / instal.lacions: PROEN S.L PROJECTES D’ENGINYERIA/ geotécnia: LOSAN  S.A. / arquitectes: ANTONIO MIRALLES.

HE COL.LABORAT AMB :

DOLORS ANDREU. ​ARMAND FERNANDEZ. CARLOS LLINÁS. MARTA BOSCH, arquitectes