Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
Residencial i Empreses
26 HABTATGES P.O. A CAN BATLLÓ/ BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE BARCELONA (PMHB)
26 HABTATGES P.O. A CAN BATLLÓ/ BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE BARCELONA (PMHB)