Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
CASA CUB/ CASTELLET I LA GORNAL, BARCELONA 1993/ PRIVAT
ESCOLA BRESSOL/ CERDANYOLA, BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE CERDANYOLA