Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
REFORMA HABITATGE AL C/ VALENCIA/ BACELONA 1995/ PRIVAT
ESCOLA BRESSOL/ CERDANYOLA, BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE CERDANYOLA