Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
REFORMA CASA MULET/ BARCELONA 1998/ PRIVAT
ESCOLA BRESSOL/ CERDANYOLA, BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE CERDANYOLA