Equipaments Públics
PLAÇA DE LA FARGA/ BARCELONA 2000/ AJUNTAMENT DE BARCELONA
Residencial i Empreses
68 HABITATGES A 22@ 2ª FASE BARCELONA 2007 AJUNTAMENT DE BARCELONA, PMHB-2