Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
REFORMA HABITATGE AL C/ VALENCIA/ BACELONA 1995/ PRIVAT
RESIDENCIA I CENTRE ACOLLIDA BARCELONA, 2007 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA