Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
REMONTA DE UNA PLANTA INDUSTRIAL/ MONGAT, BARCELONA 2000/ EPA S.L.
RESIDENCIA I CENTRE ACOLLIDA BARCELONA, 2007 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA