Equipaments Públics
PLAÇA DE MERCÉ RODOREDA/ PRAT DEL LLOBREGAT, BARCELONA 1989/ AJUNTAMENT DEL PRAT DEL LLOBREGAT/ col.laboradora Marta Bosch arq.
Residencial i Empreses
ESCOLA PRIMÀRIA RAMÓN FAUST GUISSONA, LLEIDA 2003 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA