Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
CASA CUB/ CASTELLET I LA GORNAL, BARCELONA 1993/ PRIVAT
INSTITUT A CASTELLVISBAL/ BARCELONA 2009/ GENERALITAT DE CATALUNYA (GISA)