Equipaments Públics
PLAÇA ANSELM CLAVE/ RIPOLLET, BARCELONA 1999/ AJUNTAMENT DE RIPOLLET
Residencial i Empreses
26 HABTATGES P.O. A CAN BATLLÓ/ BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE BARCELONA (PMHB)