Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
HABITATGE UNIFAMILIAR/ PRADELL DE LA TEIXETA, TARRAGONA 1999/ ROSA GAIRAL LLAVERÍA
26 HABTATGES P.O. A CAN BATLLÓ/ BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE BARCELONA (PMHB)