Equipaments Públics
CARRER JOCS FLORALS I ANTONI MARIA CAPMANY/ BARCELONA 1997/ AJUNTAMENT DE BARCELONA
Residencial i Empreses
ESCOLA BRESSOL/ CERDANYOLA, BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE CERDANYOLA