Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
10 HABITATGES EN FILERA/ CASTELLVELL DEL CAMP, TARRAGONA 2000/ TARRADEJE S.A.
ESCOLA BRESSOL/ CERDANYOLA, BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE CERDANYOLA