Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
Residencial i Empreses
BIBLIOTECA CENTRAL/ SANT BOI, BARCELONA 2001/ AJUNTAMENT DE SANT BOI