Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
Residencial i Empreses
PLAÇA MIRÓ I APARCAMENT/ MOLLET, BARCELONA 2003/ AJUNTAMENT DE MOLLET