Equipaments Públics
PLAÇA DE MERCÉ RODOREDA/ PRAT DEL LLOBREGAT, BARCELONA 1989/ AJUNTAMENT DEL PRAT DEL LLOBREGAT/ col.laboradora Marta Bosch arq.
Residencial i Empreses
68 HABITATGES A 22@ 2ª FASE BARCELONA 2007 AJUNTAMENT DE BARCELONA, PMHB-2