Equipaments Públics
ENTORNS BENZINERA AV. MATADEPERA/ SABADELL, BARCELONA 1998/ AJUNTAMENT DE SABADELL
REMONTA DE UNA PLANTA INDUSTRIAL/ MONGAT, BARCELONA 2000/ EPA S.L.
68 HABITATGES A 22@ 2ª FASE BARCELONA 2007 AJUNTAMENT DE BARCELONA, PMHB-2