AJUNTAMENT DE RIPOLLET/ RIPOLLET, BARCELONA 1989/ AJUNTAMENT DE RIPOLLET/ col.laboradora Elisabet Font arq.
Espai Públic i Obra Civil
Residencial i Empreses
RESIDENCIA I CENTRE ACOLLIDA BARCELONA, 2007 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA