Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
Residencial i Empreses
ESCOLA A ST.SALVADOR DE GUARDIOLA S.S.DE GUARDIOLA, BARCELONA 2007 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA