RADIO I CASAL DE JOVES RIPOLLET/ RIPOLLET, BARCELONA 1996/ AJUNTAMENT DE RIPOLLET / col.laboració Carlos llinàs arq.
Espai Públic i Obra Civil
Residencial i Empreses
INSTITUT JONQUERES SABADELL, BARCELONA 2006 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA